• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Локална самоуправа Председник Градске општине Младеновац
Помоћници председника ГО Штампа
31. март 2011.

НАДЛЕЖНОСТИ : Помоћници председника градске општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој градске општине у областима за које су постављени и које им наложи председник градске општине.

Помоћнике председника градске општине поставља и разрешава председник градске општине.

 

Помоћник председника ГО МладеновацМикан Миросавић
Помоћник председника задужен за привреду

 

 

 

 

 


Помоћница председника ГО Младеновац

С
Помоћник председника ГО Младеновац

Д