Издавање дупликата легитимације расељеног лица

Датум: . Објављено у Избегла и прогнана лица.

Одељење за општу управу

Потребна документација:
- Захтев странке
- Лична документа (лична карта - страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалишта - за пунолетне, извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци) и лична карта једног родитеља - за малолетне)
- Пријава боравишта
- Потврда МУП-а о пријави нестанка легитимације расељеног лица, односно признаница "Службеног гласника РС" о оглашавању исте неважећом
- Две фотографије (25х32 цм) за старије од 16 година

Место предаје документације:
Зграда Општине Младеновац, Јанка Катића 6, канцеларија 11

Место решавања предмета:
Комесаријат за избеглице Републике Србије, Народних хероја 4, Нови Београд

Рад са странкама: 07.30-15.30

Телефон за информације: 8241-653