• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна е-Управа Бирачки списак
Упис, брисање и измене у бирачком списку Штампа
30. март 2011.

Одељење за општу управу

Потребна документација:
- Захтев
- Фотокопија личне карте (оригинал на увид)
- Извод из одговарајуће матичне књиге
- Уверење о држављанству
- За расељена лица: картон о пријави боравка

Место набавке обрасца:
Зграда Општине Младеновац или преузмите овде PDF

Место предаје документације:
Зграда Општине Младеновац, Јанка Катића 6, канцеларија 11

Телефон за информације: 8241-653

Радно време са странкама: 07.30-15.30