• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна е-Управа Матичне књиге
Пријава смрти Штампа
19. април 2011.

Секретаријат за управу Градске управе Града Београда
Одсек за лична стања, вођење матичних књига и изборна права Младеновац

Потребна документација:
- У случају смрти у кући: потврда о смрти - 2 примерка, лична карта покојника и пријавиоца смрти, уколико смрт пријављује треће лице пропратни акт ЈКП "Погребне услуге", Рузвелтова 50 или овлашћење
- У случају смрти у болници: пропратни акт здравствене установе и потврда о смрти - 2 примерка

Место предаје документације:
Услужни центар, приземље

Место решавања предмета:
Услужни центар, приземље

Телефон за информације: 8241-690

Радно време са странкама: 07.30-15.30