• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна е-Управа Радне књижице и уверења
Издавање радне књижице страним држављанима Штампа
20. април 2011.

Одељење за општу управу

Потребна документација:
- Захтев за издавање (набавља се у књижарама)
- Бланко радна књижица (не попуњавати податке!!!)
- Пасош
- Уверење о привременом боравку (Погранична полиција, Београд, Савска 3)
- Потврда од послодавца

Напоменe:
- Обавезно је лично присуство
- Радна књижица се издаје на рок на који је издата потврда о привременом боравку

Место предаје документације:
Услужни центар, приземље

Рад са странкама: 07.30-15.30

Телефон за информације: 8241-692