• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац

 

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

 

Изјава - сагласност за прибављање података из службених евиденција

Захтев за прибављање података из службених евиденција

Листа овлашћених службених лица у Управи градске општине Младеновац

Лица овлашћена да прибављају податке из службених евиденција

Почетна Локална самоуправа Управа Градске општине
Одељење за имовинско-правне и стамбене послове и пословни простор Штампа
31. март 2011.

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове и пословни простор врши послове који се односе на:
- решавање у управним поступцима у првом степену: по захтевима за експропријацију и поништај решења о експропријацији; по захтевима за поништај правоснажног решења о изузимању из поседа градског грађевинског земљишта; по захтевима за престанак права коришћења грађевинског земљишта за које је решење о давању на коришћење ради изградње, односно последњу измену решења донео надлежни орган Градске општине и решавање у управним поступцима из стамбене области;
- управно-правне послове за Комисију за враћање земљишта; управно-правне послове за Комисију за давање у закуп грађевинског земљишта ради изградње објеката до 800 m2 бруто развијене површине; управно-правне послове за Комисију за давање у закуп пословног простора на коме право коришћења и располагања има Градска општина Младеновац; управно-правне послове за Комисију за комасацију;
- вођење евиденције о стању и кретању непокретности које су у својини Градске општине Младеновац и о непокретностима у државној својини које користи Градска општина Младеновац (грађевинском и пољопривредном земљишту, објектима, становима и пословном простору) и исте податке доставља Дирекцији за имовину која води једниствену евиденцију непокретности у државној својини;
- фактурисање и обавештавање о накнадама за закуп станова и пословног простора; вршење надзора над коришћењем стамбеног и пословног простора и испуњавањем уговорних обавеза од стране корисника и закупаца станова и пословног простора;
- друге послове у складу са законом и другим прописима.


КОНТАКТ:

Начелник: Биљана Јовановић
Услужни центар, спрат
тел. 8241-625, факс. 8233-766
e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели