Градска општина Младеновац
Одељење за општу управу Штампа
31. март 2011.

ПОСЛОВИ ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ

- oбављање послова из области прикупљања и анализе података неопходних за управљање људским ресурсима; израду предлога Плана људских ресурса и креирање повољних услова за ефикаснији рад запослених; стручне послове у вези радних односа; управљање кадровима и вођење персоналне евиденције; праћење кадровске структуре запослених ради њеног унапређења и утврђивања оптималних могућности коришћења расположивих знања и способности кадрова у складу са планираним потребама;

            - обављање стручних послова у вези са статусом избеглих, прогнаних и интерно расељених лица поверених од стране Комесаријата за избеглице РС;

            -  обављање стручних послова у вези сахрањивања социјално угрожених лица на терет средстава из буџета градске општине;

            - ажурирање бирачких спискова грађана;

            - обављање послова у вези ученичких и студентских кредита и стипендија;

            - обављање послова писарнице, распоређивање предмета по одељењима и службама, послова архиве и експедиције,

            - старање о изради и употреби печата;

            - послове пружања правне помоћи грађанима;

            - пружање стручне и административно-техничке помоћи раду Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику; превоз, смештај и исхрана деце и ученика са сметњама у развоју без обзира на удаљеност места становања од школе;          

            - обезбеђивање техничких услова за организацију зборова грађана, референдума и поктерања грађанских иницијатива; обезбеђивање техничких услова за спровођење избора;

            - обављање послова у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду; сарадња и координација рада са Службом медицине рада по свим питањима у области безбедности и здравља на раду;

            - координирање и организовање рада  Општинског услужног центра;

            - управне послове који нису у делокругу рада другог одељења/службе Управе градске општине, ако по природи ствари не може да се утврди надлежност за вршење тих послова, као и друге послове у области опште управе које Град повери градској општини,

            - издавање потврда о којима орган води службену евиденцију;

            - праћење прописа из своје надлежности и иницирање промене прописа;

             - друге послове у складу са законом и Статутом градске општине.


КОНТАКТ:

 Начелник: Душанка Обрадовић

Зграда Општине, приземље, канцеларија 12
тел. 8241-656, e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 
Copyright: Градска општина Младеновац ©2005-2020.
Ажурирано: 30. 09. 2019.