• Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
Обрасци Штампа
19. март 2015.
 • Пријава радова може се преузети овде.
 • Изјава о завршетку израде темеља може се преузети овде.
 • Изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу може се преузети овде.
 • Захтев за издавање локацијских услова можете преузети овде.
 • Захтев за издавање решења(за грађење објеката и извођење радова по чл. 145. ЗПИ) може се преузети овде.
 • Захтев за издавање употребне дозволе можете преузети овде.
 • Захтев за издавање грађевинске дозволе можете преузети овде.