• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Актуелности
Неисправна вода на јавним чесмама Штампа
01. јул 2015.
 

 

Контролом квалитета изворске воде за пиће са јавних чесама утврђено је да је вода тренутно неисправна на свим јавним чесмама са територије општине Младеновац - саопштава Градски заводо за јавно здравље из Београда. Скреће се пажња суграђанима да не користе воду за пиће са наведених чесама у циљу заштите сопственог здравља.

На основу спровођења Програма контроле квалитета изворске воде за пиће са јавних чесама на територији градске општине Младеновац, коју је извршио Градски завод за јавно здравље из Београда, односно Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, обавештавамо јавност о резултатима лабораторијског испитивања.

Према овој анализи извршеној дана 19.06.2015.год. вода за пиће је тренутно неисправна на свим јавним чесмама са којих је узет узорак и то:

 

- Рајковац (код игралишта и школе);

- Ковачевчић у Рајковцу;

- Стрелар у Ковачевцу;

- Војводинац у Влашкој;

- Станојевац у Влашком Пољу;

- Матина чесма у насељу Баташево;

- Тасина чесма у насељу Петар Драпшин;

- Јавна чесма Црквенац у Младеновцу.

Резултати испитивања су негативни услед повећане електропроводљивости и повећане количине нитрата, што показују резултати физичко-хемијских испитивања, као и због идентификованих бактерија (Citrobacter sp., Enterobacter sp.),што показују резултати микробиолошких испитивања.


Скреће се пажња суграђанима да не користе воду за пиће са наведених чесама у циљу заштите сопственог здравља.