• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Актуелности
Именовани представници Канцеларије за младе Штампа
15. септембар 2015.
 

На седници Привременог органа одржаној 15. септембра, усвојена је Одлука о именовању представника градске општине Младеновац за координаторе Канцеларије за младе.

Како је рекао Владан Глишић, председник Привременог органа, Национална асоцијација Канцеларије за младе, писаним путем је затражила да се достави Одлука о именовању представника градске општине Младеновац за координаторе Канцеларије за младе, најкасније до 15. септембра.

Председник Привременог органа је предложио да се за координаторе Канцеларије за младе именују Вељко Лукић, Стефан Ивановић и Милош Спасојевић.

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА КООРДИНАТОРЕ  КАНЦЕЛАРИЈЕ  ЗА МЛАДЕ

2.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ПЛАЋАЊА ОБАВЕЗА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ОБАВЕЗЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ИСПЛАТУ 

3. РАЗНО