• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Актуелности
Војни одсек ускоро на новој адреси Штампа
23. децембар 2015.
 

Током посете председника Привременог органа, Владана Глишића, Центару Министарства одбране Младеновац, постигнут је договор да се Војни одсек са досадашње локације пресели у просторије градске општине Младеновац.

Председник Привременог органа градске општине Младеновац, Владан Глишић и начелник Регионалног центра Министарства одбране Београд пуковник Драган Стојчић обишли су 22. децембра просторије Центра Министарства одбране Младеновац ради сагледавања услова живота и рада запослених. Како је утврђено да постојеће стање, због тешких и небезебедних услова за рад, угрожава функционисање ове службе, брзо је постигнут договор да се уђе у процедуру премештаја Војног одсека на нову локацију - у објекат бивше Управе прихода, у улици Космајска бр. 3.

Како је рекао начелник Регионалног центра Министарства одбране Београд, пуковник Драган Стојчић, од формирања Центра Младеновац ово је била прва посета и обилазак од стране представника општинске администрације.

– Званичним захтевом Регионалног центра Министарства одбране Београд општини Младеновац отпочела је процедура премештаја Центра на нову локацију, чиме се решава вишегодишњи проблем, на задовољство припадника Центра, као и грађана општине Младеновац који по више основа регулишу своја права и обавезе у Центру. Важно је да будемо у условном објекту јер ми интензивно сарађујемо са више служби на територији општине Младеновац.

Са Полицијском станицом Младеновац сарадња се огледа у теренској провери адреса за војне обвезнике и регруте који подлежу увођењу у војну евиденцију. Органи МУП-а редовно обавештавају Центар о променама статуса држављанства код војних обвезника.

Средње школе на територији надлежности достављају спискове својих ученика и током целе године активно учествују у увођењу регрута у војну евиденцију, где Центар Министарства одбране Младеновац предњачи у односу на друге центре. Матичне службе ГО Младеновац и Сопот редовно достављају податке из своје надлежности, као што су подаци из евиденције, изводи из Матичне књиге умрлих и друге податке који су неопходни за рад Центра Министарства одбране Младеновац – рекао је Стојчић.

Иначе, Центар Министарства одбране Младеновац је формиран 2010. године и територијално је надлежан за Градске општине Младеновац и Сопот.

 

Центар Министарства одбране Младеновац је организациона јединица Регионалног Центра Министарства одбране Београд и обавља послове из делокруга планирања припрема за одбрану  војне, радне и материјалне обавезе.

Садашње стање је такво да је Центар је размештен у војном објекту, на адреси Краља Александра Обреновића 19, приземље, и користи укупно око 80 квадрата простора. Просторије где је смештен Центар су у лошем стању, пре свега, због старости објекта.

Објекат је у Мастер плану Владе Републике Србије и предвиђен је за продају, зашта је заинтересована општина Младеновац.