• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Актуелности
Општинске награде и за средњошколце Штампа
15. јануар 2016.
 

На данашњој седници Привременог органа усвојена је одлука којом се правно дефинише област награђивања најбољих младеновачких ученика. Новина је да ће градска општина Младеновац од сада награђивати и ђаке средњих школа.

Овом Одлуком градска општина Младеновац на системски начин уређује подстицање ученика из младеновачких основних и средњих школа тиме што ће средства за поклоне и награде, по први пут од сада, бити обезбеђена у буџету за сваку календарску годину.

Одлука о додели поклона и награда ученицима основних и средњих школа односи се на поклоне за ученике првог разреда основних школа који су у тој години стасали да крену у први разред, награде за ученике који су носиоци дипломе "Вук Караџић" основних и средњих школа, награде за ученике генерације основних и средњих школа и награде за ученике основних и средњих школа за постигнуте резултате на међународним и републичким такмичењима у организацији надлежног државног органа.

Осим буџетског опредељења средстава за поклоне и награде, новина је да ће, осим основаца, и младеновачки средњошколци који су "вуковци", ђаци генерације или најбољи на међународним и републичким такмичењима бити награђени за постигнуте резултате.
Награде ученицима основних и средњих школа за постигнуте резултате на међународним и републичким такмичењима у организацији надлежног државног органа, градска општина Младеновац ће додељивати на Светосавској Академији током јануара месеца текуће године за претходну школску годину.

У наставку седнице усвојене су све тачке дневног реда

Д Н Е В Н И   Р Е Д

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ПОКЛОНА И НАГРАДА УЧЕНИЦИМА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА

2. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ПЛАЋАЊА ОБАВЕЗА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ОБАВЕЗЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ИСПЛАТУ

4.ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ДОПУНИ ЗАКЉУЧКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОЈЕКАТА КОЈЕ ГО МЛАДЕНОВАЦ ПРЕДЛАЖЕ ЗА ПРОГРАМ ОБНОВЕ ОБЈЕКАТА КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

5. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ БР. И 29/15 ОД 11.1.2016. ГОДИНЕ

6. РАЗМАТРАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ БР. П 15/2015 ОД 13.1.2016. ГОДИНЕ

7. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ОВЛАШЋЕЊУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ  ДА ЗАКЉУЧУЈЕ СПОРАЗУМЕ РАДИ НАПЛАТЕ  ДУГА

8.ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА УКИДАЊЕ ПОСЕБНИХ РАЧУНА СА ПРЕНОСОМ ЗАТЕЧЕНИХ СТАЊА СА ОВЛАШЋЕЊЕМ ПРЕДСЕДНИКУ ПРИВРЕМНОГ ОРГАНА ДА ПОТПИШЕ ОБРАСЦЕ НУ-1

9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ОБРАЗАЦА 5 СА ОВЛАШЋЕЊЕМ ПРЕДСЕДНИКУ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ЗА ПОТПИСИВАЊЕ ОБРАЗАЦА 5