• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Актуелности
Одржана седница Привременог органа Штампа
29. јануар 2016.
 

На седници Привременог органа градске општине Младеновац одржаној 29. јануара усвојене су све тачке дневног реда.


Д Н Е В Н И   Р Е Д

1.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ПЛАЋАЊА ОБАВЕЗА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ОБАВЕЗЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ИСПЛАТУ

2.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈКП "ПИЈАЦЕ МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2016. ГОДИНЕ

3.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЈП "ДИП МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ ПО ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ОД ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

4.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ПРОДУЖЕЊА ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ МЛАДЕНОВЦА

5.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ОО ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА

6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О КОРИШЋЕЊУ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

7.ПРЕДЛОЗИ ЗАКЉУЧАКА О ОВЛАШЋЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА СА КОРИСНИЦИМА ОДРЕЂЕНИМ ОДЛУКОМ О ДОДЕЛИ ПОМОЋИ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА

8. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДМЕТА ИЗ ОБЛАСТИ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА СА ПРЕДЛОЗИМА РЕШЕЊА

9. РАЗНО