• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Актуелности
Заказана седница Скупштине градске општине Младеновац Штампа
26. децембар 2016.
 

Председник Скупштине градске општине Младеновац, Драган Вукадиновић, заказао је осму редовну седницу Скупштине градске општине Младеновац која ће се одржати у Великој сали градске општине Младеновац, у петак, 30. децембра са почетком у 12,00 часова.

Д Н Е В Н И   Р Е Д


1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ

2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ МЛАДЕНОВАЦ

3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  МЛАДЕНОВЦА

4. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА:
- Управног одбора Туристичке организације Младеновца
- Надзорног одбора Туристичке организације Младеновца

5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ МЛАДЕНОВАЦ

6. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА:
- Управног одбора Центра за културу Младеновац
- Надзорног одбора Центра за културу Младеновац

7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ  МЛАДЕНОВАЦ

8. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА:
- Управног одбора Установе Центар за културу и туризам  Младеновац
- Надзорног одбора Установе Центар за културу и туризам Младеновац

9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ СА КАДРОВСКИМ ПЛАНОМ   

10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

11. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЗАДОВОЉАВАЊУ ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  ЈКП "ПИЈАЦЕ МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНОГ ЦЕНТРА "ЉУБОМИР ИВАНОВИЋ ГЕЏА"  МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

16. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ