• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Актуелности
Јавни позив за подношење иницијативе за доделу јавних признања градске општине Младеновац за 2017. годину. Штампа
16. мај 2017.

altКомисија за јавна признања Скупштине градске општине Младеновац позива грађане и правна лица из Младеновца да предлажу кандидате за општинска јавна признања за 2017.годину, која ће бити додељена на прослави Дана општине Младеновац 2. августа ове године.

У жељи да најзаслужнији суграђани добију општинска признања, градска општина Младеновац, апелује да приликом предлагања кандидата предлагачи обрате пажњу на Јавним позивом прописане услове и критетијуме како би се олакшао рад Комисије и добили квалитетни кандидати за највиша општинска признања.

Комисија за јавна признања Скупштине градске општине Младеновац, на основу члана 14. Одлуке о јавним признањима градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 48/12 - пречишћен текст), упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНЦИЈАТИВА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

I Позивају се грађани и правна лица са пребивалиштем, односно седиштем на територији Градске општине Младеновац (у даљем тексту: општина Младеновац), да учествују у поступку доделе јавних признања Градске општине Младеновац, подношењем иницијативе, односно предлагањем кандидата за доделу следећих јавних признања:

1. Грба Градске општине Младеновац, који се додељује појединцу или групи за заједничко дело, као и правном лицу без обзира на пребивалиште појединца, односно седиште правног лица, за највреднија достигнућа остварена у дужем временском периоду и укупно стваралаштво који доприносе свеукупном развоју и афирмацији општине;


2. Малог грба Градске општине Младеновац, који представља награду за стваралаштво младих и додељује се појединцу за значајна остварења или групи за заједничко дело и то лицима старосне доби до 25 година, са пребивалиштем на територији општине Младеновац;


3. Повеље Градске општине Младеновац, која се додељује појединцу или групи за заједничко дело, са пребивалиштем, као и правном лицу са седиштем на територији општине Младеновац, за изузетне резултате остварене у претходној години у областима: привреда, пољопривреда, туризам, образовање и васпитање, наука, култура, здравствена заштита, социјална и дечија заштита, спорт, новинарство и публицистика, екологија, архитектура и урбанизам;


4. Захвалнице Градске општине Младеновац, која се додељује домаћим и страним институцијама, општинама, градовима и другим правним лицима, као и појединцима за заслуге постигнуте на плану успостављања успешне сарадње, пружања помоћи и остваривања пројеката од посебног значаја за општину Младеновац, без обзира на пребивалиште појединца, односно седиште правног лица.


II Иницијатива се подноси Комисији за јавна признања у писаној форми (у затвореном коверту) са подацима о предложеном кандидату (име, презиме, година и место рођења, адреса, односно фирма и седиште правног лица), образложењем (разлозима за подношење иницијативе) и личним подацима подносиоца иницијативе, најкасније до 16.6.2017. године, до 15.30 часова, преко писарнице Управе градске општине Младеновац или поштом на адресу - Скупштина градске општине Младеновац, Комисија за јавна признања, Јанка Катића бр. 6, 11400 Младеновац, са назнаком - Иницијатива за јавна признања, закључно са 16.6.2017. године.
Непотпуне и неблаговремене иницијативе неће бити узете у разматрање, као и иницијативе којом физичко или правно лице само себе предлаже за доделу јавног признања.


III Одлуку о додели јавних признања доноси Скупштина Градске општине Младеновац, на предлог Комисије за јавна признања, а јавна признања додељују се на Свечаној aкадемији посвећеној Дану градске општине Младеновац, 2. августа 2017. године.

IV Додатне информације могу се добити у Служби за скупштинске послове Управе градске општине Младеновац, Улица Јанка Катића бр. 6, или на телефон 8241-644.


СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНА ПРИЗНАЊА