• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Актуелности
Обавештење - квалитет воде са јавних чесми Штампа
06. мај 2019.

На основу спровођења Програма контроле квалитета изворске воде са јавних чесама на територији градске општине Младеновац, коју је извршио Градски завод за јавно здравље из Београда, односно Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, обавештавамо јавност о резултатима лабораторијског испитивања.

Према овој анализи извршеној дана 19.04.2019.год. вода за пиће је тренутно исправна на јавнoj чесми:

- Јавна чесма Селиште у Рајковцу;

Због повећане електропроводљивости и повећане количине нитрата, што показују резултати физичко-хемијских испитивања, као и због идентификованих бактерија ( Е.coli., Citrobacter sp., Enterobacter sp., Bacillus sp.), вода за пиће је неисправна на следећим јавним чесмама:

- Јавна чесма Црквенац у Младеновцу;
- Јавна чесма Тасина у Младеновцу;
- Јавна чесма Баба Рача у Јагњилу;
- Јавна чесма Видарица у Јагњилу;
- Јавна чесма код МЗ у Рајковцу;
- Јавна чесма Ковачевчић у Рајковцу;
- Јавна чесма Велика Крсна 1 (срце);
- Јавна чесма Клењак у Великој Крсни;
- Јавна чесма Стројинац у Међулужју;
- Јавна чесма Локвица у Међулужју;
- Јавна чесма Станојевац у Влашком Пољу;

Скреће се пажња суграђанима да не користе воду за пиће са јавних чесама на којима је она неисправна у циљу заштите сопственог здравља.

Контрола квалитета изворске воде за пиће са јавних чесама биће настављена у мају, тако што ће бити узоркована вода са осталих јавних чесама.