• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Актуелности
Дневни ред четврте ванредне седнице скупштине градске општине Младеновац Штампа
13. септембар 2019.

Д Н Е В Н И Р Е Д

  1. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ, РАДИ УСКЛАЂИВАЊА СА ОДЛУКОМ О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДА БЕОГРАДА;
  1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ, РАДИ УСКЛАЂИВАЊА СА ОДЛУКОМ О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДА БЕОГРАДА
  1. РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП €žПАРКИНГ СЕРВИС МЛАДЕНОВАЦ, МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ И РЕБАЛАНС ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА, СА ПРЕДЛОЗИМА РЕШЕЊА

Позив за седницу доставља се у складу са чланом 64. ст. 4. Пословника Скупштине градске општине Младеновац (€žСлужбени лист града Београда, број 48/08), због покретања процедуре доношења Одлуке о промени Статута градске општине Младеновац.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

Број I-00-06-1-25/2019, 11.9.2019. године.

Председник

Драган Вукадиновић