Градска општина Младеновац
Дневни ред 23. седнице скупштине градске општине Младеновац Штампа
12. децембар 2019.

На основу члана 63. став 1. Пословника Скупштине градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", број 48/08), сазива ce

ДВАДЕСЕТТРЕЋA СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ, за 17.12.2019. године (уторак) у Великој сали Скупштине градске општине Младеновац, са почетком у 16,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

2. РЕБАЛАНС III ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕБАЛАНС III ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЈКП "ПИЈАЦЕ МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ, СА ПРЕДЛОЗИМА РЕШЕЊА

3. РЕБАЛАНС 3. ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ, СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА

4. РЕБАЛАНС II ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕБАЛАНС II ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ, СА ПРЕДЛОЗИМА РЕШЕЊА

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О 3. РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ",МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

7. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ПОСЕБАН ПРОГРАМ ЈКП "ПИЈАЦЕ МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

8. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ПОСЕБАН ПРОГРАМ ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

9. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ПОСЕБАН ПРОГРАМ СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНОГ ЦЕНТРА "ЉУБОМИР ИВАНОВИЋ ГЕЏА" МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ СА КАДРОВСКИМ ПЛАНОМ

12. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕМПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ, СА ПРЕДЛОГОМ ЗАКЉУЧКА

13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ РОДИТЕЉИМА НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ ЈЕДНОДНЕВНИХ ИЗЛЕТА ЗА УЧЕНИКЕ НИЖИХ РАЗРЕДА ОСНОВНИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТАЛНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈЕ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ МЛАДЕНОВАЦ

17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈКП "ПИЈАЦЕ МЛАДЕНОВАЦ", МЛАДЕНОВАЦ, СА ТЕКСТОМ ЈАВНОГ КОНКУРСА

19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ

20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ СТАТУСА НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

22. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИОЦУ И ЗАМЕНИЦИМА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

У прилогу доставља Вам се материјал за предложене тачке дневног реда и записник са двадесетдруге седнице Скупштине градске општине Младеновац.

Молим да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености известите на телефон 8241-634.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

Број I-00-06-1-27/2019, 10.12.2019. године

 

Председник

Драган Вукадиновић

 
Copyright: Градска општина Младеновац ©2005-2020.
Ажурирано: 16. 12. 2019.