• Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Актуелности
Одржана седница Већа Штампа
01. јун 2020.

altНа данашњој седници Већа градске општине Младеновац усвојене су следеће тачке дневног реда:

ДНЕВНИ РЕД

 1. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ЈКП "ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ" ИЗ БЕОГРАДА ПРОТИВ РЕШЕЊА ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ ГО МЛАДЕНОВАЦ
 2. ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА 2020.ГОДИНУ
 3. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП" МЛАДЕНОВАЦ" ЗА ПЕРИОД 1.1.2020 - 31.3.2020
 4. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП"ПАРКИНГ СЕРВИС МЛАДЕНОВАЦ" ЗА ПЕРИОД 1.1.2020 - 31.3.2020
 5. ПРЕДЛОГ О УТВРЂИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА ЗА 2020.ГОДИНУ, НАЧЕЛНИКУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
 6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
 7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ У 2020.ГОДИНИ
 8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ПРИЈАВЉЕНИХ НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У 2020.ГОДИНИ
 9. РАЗМАТРАЊЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
 10. ПРЕДЛОЗИ ЗАКЉУЧАКА О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЛОКАЦИЈУ ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА "ЈУГ 3" У ОПШТИНИ МЛАДЕНОВАЦ, ГРОБЉА У МЗ ВЛАШКА, ГРОБЉА У МЗ МЕЂУЛУЖЈЕ И ГРОБЉА У МЗ ВЕЛИКА ИВАНЧА НА ОСНОВУ ЗАКЉУЧАКА СКУПШТИНЕ ГО МЛАДЕНОВАЦ
 11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДОПУНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ПРИОРИТЕТА САНАЦИЈЕ КАМЕНИМ АГРЕГАТОМ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2020.ГОДИНУ
 12. РАЗНО