• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Конкурс за доделу станова - учесници НОР-а, војни инвалиди, родбина палог борца Штампа
20. мај 2015.
 

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА, ПРЕКО КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА УЧЕСНИКА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И ПОРОДИЦА ПАЛИХ БОРАЦА И РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА СПРОВОДИ


КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТАНОВА

- учесницима НОР-а,
- војним инвалидима или
- родитељима, брачном другу или деци палог, односно умрлог борца или ратног војног инвалида, који уживају заштиту по важећим прописима, нису у радном односу и не остварују пензију.

Пријаве се примају најкасније до 01.06.2015. године и исте се подносе на писарници Управе ГО Младеновац, са назнаком: "За Комисију за решавање стамбених потреба бораца, војних инвалида и породица палих бораца ГО младеновац".

Списак докумената потребних за саму пријаву, као и ближа обавештења, можете добити у Одељењу за друштвене делатности и привреду у Услужном центру Управе ГО Младеновац, ул. Краља Петра Првог бр.173 или на број телефона: 8241-630.

 

Одељење за друштвене делатности и привреду
Управе ГО Младеновац