Градска општина Младеновац
Оглас - јавно надметање за земљиште у Рајковцу Штампа
24. август 2015.
 

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписује оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда.Предмет отуђења је земљшите на локацији уз Улицу "Космајског одреда" (магистрални пут М-23) у Младеновцу, на катастарској парцели 2432 КО Рајковац, површине 1.261 метара квадратних, уписаној у листу непокретности број 1438 КО Рајковац, као јавна својина града Београда.

ПРЕУЗМИТЕ : ТЕКСТ ОГЛАСА


За додатне информације :

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.
Његошева 84, 11000 Београд, Србија
Контакт центар: +381 (0)11 2041-300

 
Copyright: Градска општина Младеновац ©2005-2020.
Ажурирано: 24. 08. 2015.