• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Предлог листе првенства - куповина сеоске куће са окућницом Штампа
25. август 2015.
 

за куповину сеоске куће са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом.


На основу члана 13. става 1. Правилника о поступку и начину рада Комисије за избор корисника, за доделу помоћи, за куповину домаћинства са окућницом за побољшање услова становања интерно расељеним лицима док су у расељеништву и на основу члана 5. става 5. „Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељеним лицима док су у расељеништву, кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће“, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Градске општине Младеновац, заведеним код Комесаријата под бр. 9-9/116 од 18.05.2015. године, а код Градске општине Младеновац под бр. II-00-06-3/559/2015 од  15.05.2015. године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву за куповину сеоске куће са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом. на територији Градске општине Младеновац у 2015/2016. години, на седници одржаној дана 24.08.2015. године, донела je


ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА


1. Димић Новак, место Влашка, Станојевац 8/А ,.....100 бодова

и

2. Краснић Васвија, Младеновац, Дунавска, бб,......70 бодова.

 

По мишљењу Комисије, остали подносиоци захтева нису испунили све услове из горе наведеног Правилника и Уговора са Комесаријатом за избеглице и миграције.

Предлог листе корисника, објавити на званичном сајту и огласној табли Управе радске општине Младеновац.

На Предлог листе корисника, подносиоци захтева могу уложити приговор Комисији, преко писарнице Градске општине Младеновац, у року од 15 дана од дана објављивања.

Комисија за избор корисника за доделу помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву за куповину сеоске куће са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом.

II-00-06-3/785-1/2015 од  10.06.2015. године

У Младеновцу 24.08.2015.године

ПРЕДСЕДНИК