Градска општина Младеновац
Предлог листе првенства - избеглице доходовне активности Штампа
17. децембар 2015.
 

На основу члана 14. став 1. Правилника о условима и мерилима,  поступку и начину рада Комисије за  избор корисника за доделу средстава намењених за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица које имају пребивалиште-боравиште на територији ГО Младеновац, број III-08-561-4/2015. од 23.10.2015.године, Комисија објављује


ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА
( Избеглице доходовне активности )

Редни

број

Презиме и име подносиоца захтева

Држава порекла

Место становања

Број бодова

1.

Радочај Јанко

Р. Хрватска

Мале ливаде 21 Б Трстена, Кораћица

50

2.

Завишић Васо

Р. Хрватска

Петкајскa бр.112, Кораћица

50


У складу са чланом 6. Став 1. Тачка 1. Радочај Јанко је први на предлогу листе, јер је члан породице са више генерација, са  једним чланом породичног домаћинства старијим од 60 година.

Предлог листе реда првенства, објавити на огласној табли и сајту Градске општине Младеновац.

На Предлог листе реда првенства, подносиоци захтева могу уложити приговор Комисији, у року од 8 дана од дана објављивања предлога листе првенства, преко писарнице или поштом на адресу:

Градска општина Младеновац
Јанка катића бр. 6

Са назнаком: Комисији за  избор корисника за доделу средстава намењених за економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица које имају пребивалиште-боравиште на територији ГО Младеновац.

III-08-561-4-1/2015 од 14.12.2015.године                                                

Председник комисије
Саша Вићентијевић

 
Copyright: Градска општина Младеновац ©2005-2020.
Ажурирано: 17. 12. 2015.