• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Предлог одлуке - средства за посебне програма у области спорта Штампа
30. март 2016.
 

На основу члана 23. Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју градске општине Младеновац ("Сл. лист града Београда", бр. 3/16) и члана 20. Правилника одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на подручју градске општине Младеновац бр. V-00-06-1-58/3/2016 од 8.2.2016. године, Комисија за спорт образована решењем ПО ГОМ бр. V-00-06-1-58/6/2016 од 8.2.2016. године, на својој 6. седници одржаној дана 29.3.2016. године, утврдила следећи:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И
ВИСИНИ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
за посебне програма у области спорта на подручју
градске општине Младеновац за 2016. годину

I Овом Одлуком одобравају се посебни програми у области спорта на подручју градске општине Младеновац за 2016. годину, за пријаве пристигле 24.3.2016. године и 25.3.2016. године.

II Финансијска средства, планирана Одлуком о привременом финансирању градске општине Младеновац за период јануар - март 2016. године ("Сл. лист града Београда", бр. 93/15 и 14/16), одобравају се следећем носиоцу активности, у складу са оценом програма:

Посебни програми у области спорта

програмска активност: учешће млађих категорија спортиста и спортских екипа на спортским такмичењима

Редни број

Носилац активности

Назив програма

Одобрена средства (у динарима)

1.

Одбојкашки клуб "Младеновац"

"Волим одбојку"

240.000,00

2.

Карате клуб "Младеновац"

"Такмичарски програм млађих селекција Карате клуба "Младеновац" за период 10.4.-28.5.2016. године"

150.000,00

III Предлог Одлуке објавити на званичној интернет презентацији градске општине Младеновац www.mladenovac.rs и доставити свим учесницима јавног позива из тачке I и II.

IV На Предлог одлуке учесници конкурса имају право приговора у року од 5 дана од дана њеног објављивања, који се подноси Комисији за спорт.

V Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема и иста је коначна.

VI Одлуку о избору програма који се суфинансирају из буџета општине Комисија доставља Привременом органу ГОМ на усвајање.

Председник Комисије
Александар Јовановић