• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Оставаривање права на дечије аутоседиште категорије 0+ (подношење захтева) Штампа
13. април 2016.

 

Оставаривање права на дечије аутоседиште категорије 0+ подношење захтева

Дана 13. априла 2016. године ступила је на снагу Одлука Привременог органа градске општине Младеновац бр. V-00-06-1-74/10/2016 од 5.априла 2016. године о измени Одлуке о подршци новорођеној деци са територије градске општине Младеновац доделом дечијих аутоседишта категорије 0+, која је објављена у "Службеном листу града Београда", број 24/16 од 5. априла 2016. године.

Средства за набавку дечијих аутоседишта категорије 0+ обезбеђена су од Секретаријата за саобраћај - Градске управе града Београда на основу Уговора бр. II-00-06-3/396/2015 од 22.12.2015. године.

Укупан износ средстава предвиђен за набавку дечијих аутоседишта категорије 0+, повећан је са 500.000,00 динара на 1.616.000,00 динара, а у складу са измењеним Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју градске општине Младеновац, који је предмет финансирања горе наведеним Уговором, и на коју измену Програма је овлашћена Комисија Секретаријата за саобраћај Градске управе града Београда дала сагласност под бр. IV-01 бр. 401.1-54/2015 од 5.4.2016. године.

Набавка предметних аутоседишта ће се спровести у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15).


Право на дечије аутоседиште категорије 0+ може се остварити за дете рођено почев од 1. јануара 2016. године и касније, па све до коначне расподеле укупног броја набављених аутоседишта категорије 0+.


Захтев се подноси у року од шест месеци од дана рођења детета.

Право на дечије аутоседиште категорије 0+ остварује свака мајка са пребивалиштем пријављеним на територији градске општине Младеновац најмање годину дана пре дана рођења детета, као и са боравком у статусу интерно расељеног лица са Косова и Метохије најмање годину дана пре дана рођења детета.

Право на дечије аутоседиште категорије 0+ остварује се на основу захтева који се подноси у року од шест месеци од рођења детета.

Уз захтев се прилаже и:

1. извод из матичне књиге рођених за дете – децу и

2. лична карта подносиоца захтева (фотокопија).


Уколико захтев подноси отац детета, уз захтев се прилаже, поред наведених докумената и извод из матичне књиге венчаних, односно оверена изјава два сведока да родитељи детета живе у ванбрачној заједници, као и фотокопија личне карте мајке.

Захтев за остваривање права на дечије аутоседиште категорије 0+ подноси се у згради Управе градске општине Младеновац, у улици Краља Петра Првог бр. 173, сваког радног дана од 7,30 до 15,30 сати.


ПРЕУЗМИТЕ: Одлуку о подршци новорођеној деци са територије градске општине Младеновац доделом дечијих аутоседишта категорије 0+

ПРЕУЗМИТЕ: Одлуку о измени Одлуке о подршци новорођеној деци са територије градске општине Младеновац доделом дечијих аутоседишта категорије 0+

ПРЕУЗМИТЕ: Образац захтева

 

ИЗ СЛУЖБЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

У Младеновцу, Дана 13.4.2016.године