• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Појашњење конкурсне документације - Дом здравља Штампа
09. јул 2018.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Београд
Градска општина Младеновац
Комисија за спровођење поступка јавне набвке
Број: 03.05.404-44/2018
Датум: 9.7.2018. године

На основу члана 63. став 3. и члана 54. став 12. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење отвореног поступка јавне набавке образована Решењем председника градске општине Младеновац бр. 03.05.404-44/2018 од 26.6.2018. године, даје следеће:


ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - II


У отвореном поступку јавне набавке извођења радова на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Дома здравља у Младеновцу, ЈН бр. 3.10/2018, а поводом питања заинтересованог понуђача, Комисија даје следеће одговор:

1. Питање заинтересованог понуђача:


"Пословни капацитет се односи и на вредност и на квадратуру. У обрасцу потврде из конкурсне документације којом се доказује пословни капацитет нигде не стоји место где се уписује квадратура објекта. Да ли је ово грешка?"


Одговор:

Квадратуру објекта можете да допишете на слободном делу папира, нпр. "објекат у вредности од ........ бруто површине ......"