• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести
Огласи, тендери и конкурси
Оглас - издавање у закуп пословног простора (Краља Петра I бр.289)
06. април 2016.

Предмет јавног надметања је пословни  простор у Краља Петра I бр.289, у укупној површини од  15,00 м2, на коме Градска општина Младеновац има право коришћења и управљања. 

 
Оглас - издавање у закуп пословног простора (Краља Петра I бр. 164)
06. април 2016.

Предмет јавног надметања је пословни  простор у Краља Петра I бр. 164, у укупној површини од  40,00 м2, на коме Градска општина Младеновац има право коришћења и управљања.  

 
Појашњење конкурсне документације 3 - О.Ш. "Свети Сава"
06. април 2016.

На основу члана 63. став 3. и члана 54. став 13. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована Решењем Привременом органа градске општине Младеновац бр. 03.05.404-12/2016 од 29.3.2016. године, даје следеће:

 
Обавештење о закљученом уговору - куповина електричне енергије
05. април 2016.

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности добара - куповина електричне енергије, ЈНМВ бр. 1.1/2016. 

 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - куповина електричне енергије
05. април 2016.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму у поступку јавне набавке мале вредности добара - куповина електричне енергије, ЈНМВ бр. 1.1/2016. 

 
Обавештење о закљученом уговору - физичко-техничко обезбеђење са противпожарном заштитом
05. април 2016.

Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку јавне набавке услуге физичко-техничког обезбеђења са противпожарном заштитом, ОТ-ЈН бр. 2.2/2016. 

 
Обавештење о закљученом уговору - услуге чишћења зграда
04. април 2016.

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности добара - услуге чишћења зграда, ЈНМВ бр. 2.1/2016. 

 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - физичко-техничко обезбеђења са противпожарном заштитом
04. април 2016.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму у отвореном поступку јавне набавке услуге физичко-техничког обезбеђења са противпожарном заштитом, ОТ-ЈН бр. 2.2/2016. 

 
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - О.Ш. "Свети Сава"
04. април 2016.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова - инвестиционо одржавање објеката, реконструкција хидрантске мреже у објекту и реконструкција дела канализационе мреже око објекта О.Ш. "Свети Сава" у Младеновцу, ЈН бр. 1/2016. 

 
Oбјава измене и допуне конкурсне документације - О.Ш. "Свети Сава"
04. април 2016.

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац, o б ј а в љ у ј е: 

 
<< Почетак < Претходна 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Следећа > Крај >>

Страна 89 од 101