• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести
Огласи, тендери и конкурси
Одлука - регресирање вештачког осемењавања говеда
23. новембар 2017.

Одлука о додели подстицајних средстава - регресирање вештачког осемењавања говеда за извршено осемењавање у периоду од 1.1.2017. године до утрошка средстава опредељених за овај подстицај, а најкасније до 15.12.2017. године - по достављеним пријавама на Јавни конкурс бр. II-00-06-2/86/2017 од 7.2.2017. године за период од 31.10.2017. године до 17.11.2017.године.

 
Обавештење о обустави поступка - Набавка и уградња мобилијара
20. новембар 2017.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке у поступку јавне набавке мале вредности добара - Набавка и уградња мобилијара за уређење јавних површина и опреме за дечија игралишта, ЈНМВ бр. 1.6/2017.

 
Одлука - избор програма суфинансирање Удружења
17. новембар 2017.

Одлука о избору програма пријављених на јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма од јавног интереса које реализују Удружења у 2017. години из буџета градске општине Младеновац. (за програме пријављене закључно са 14.11.2017. године)

 
Коначна листа вредновања и рангирања - суфинансирање програма Удружења
17. новембар 2017.

Коначна листа вредновања и рангирања достављених програма по расписаном Јавном конкурсу за суфинансирање програма од јавног интереса које реализују Удружења у 2017. години из буџета градске општине Младеновац. (за програме пријављене закључно са 14.11.2017. године)

 
Отворени поступак - електрична енергија
17. новембар 2017.

Предмет јавне набавке су добра: Куповина електричне енергије за потребе мобилних стамбених јединица.

 
Одлука о закључењу оквирног споразума - куповина горива
17. новембар 2017.

Одлука о закључивању оквирног споразума у поступку јавне набавке добара - куповина горива, ЈНМВ бр. 1.2/2017.

 
Јавна набавка мале вредности услуга - услуге израде нацрта плана постављања привремених монтажних и покретних објеката
16. новембар 2017.

Опис предмета јавне набавке: Набавка услуге израде нацрта плана постављања привремених монтажних и привремених покретних објеката на територији ГО Младеновац.

 
Листа вредновања и рангирања - суфинансирање програма Удружења
16. новембар 2017.

Листа вредновања и рангирања пријављених програма по расписаном Јавном конкурсу за суфинансирање програма од јавног интереса које реализују Удружења у 2017. години из буџета градске општине Младеновац.

 
Отворени поступак јавне набавке - Радови
15. новембар 2017.

Опис предмета јавне набавке: Извођење радова на санацији некатегорисаних путева на територији градске општине Младеновац.

 
Јавна набавка мале вредности - Набавка и и монтажа лампи за јавну расвету
13. новембар 2017.

Предмет јавне набавке добара: Набавка и и монтажа лампи за јавну расвету на територији више месних заједница у ГО Младеновац.

 
<< Почетак < Претходна 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Следећа > Крај >>

Страна 90 од 130