• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна

Вести

Појашњење конкурсне документације 3 - О.Ш. "Свети Сава"

Огласи, тендери и конкурси - 06. април 2016.

На основу члана 63. став 3. и члана 54. став 13. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована Решењем Привременом органа градске општине Младеновац бр. 03.05.404-12/2016 од 29.3.2016. године, даје следеће:

 

Обавештење о закљученом уговору - куповина електричне енергије

Огласи, тендери и конкурси - 05. април 2016.

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности добара - куповина електричне енергије, ЈНМВ бр. 1.1/2016. 

 

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - куповина електричне енергије

Огласи, тендери и конкурси - 05. април 2016.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму у поступку јавне набавке мале вредности добара - куповина електричне енергије, ЈНМВ бр. 1.1/2016. 

 

Обавештење о закљученом уговору - физичко-техничко обезбеђење са противпожарном заштитом

Огласи, тендери и конкурси - 05. април 2016.

Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку јавне набавке услуге физичко-техничког обезбеђења са противпожарном заштитом, ОТ-ЈН бр. 2.2/2016. 

 

Обавештење о закљученом уговору - услуге чишћења зграда

Огласи, тендери и конкурси - 04. април 2016.

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности добара - услуге чишћења зграда, ЈНМВ бр. 2.1/2016. 

 

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - физичко-техничко обезбеђења са противпожарном заштитом

Огласи, тендери и конкурси - 04. април 2016.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму у отвореном поступку јавне набавке услуге физичко-техничког обезбеђења са противпожарном заштитом, ОТ-ЈН бр. 2.2/2016. 

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - О.Ш. "Свети Сава"

Огласи, тендери и конкурси - 04. април 2016.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова - инвестиционо одржавање објеката, реконструкција хидрантске мреже у објекту и реконструкција дела канализационе мреже око објекта О.Ш. "Свети Сава" у Младеновцу, ЈН бр. 1/2016. 

 

Oбјава измене и допуне конкурсне документације - О.Ш. "Свети Сава"

Огласи, тендери и конкурси - 04. април 2016.

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац, o б ј а в љ у ј е: 

 

Појашњење конкурсне документације 2 - О.Ш. "Свети Сава"

Огласи, тендери и конкурси - 04. април 2016.

У отвореном поступку јавне набавке радова - извођење радова на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији хидрантске мреже у објекту и реконструкцији дела канализационе мреже око објекта О.Ш. "Свети Сава" у Младеновцу у 2016. години, ЈН бр. 1/2016, а поводом Захтева за појашњење конкурсне документације заинтересованог понуђача од 1.4.2016. године, Комисија даје следеће појашњење: 

 

Појашњење конкурсне документације 1 - О.Ш. "Свети Сава"

Огласи, тендери и конкурси - 04. април 2016.

У отвореном поступку јавне набавке радова - извођење радова на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији хидрантске мреже у објекту и реконструкцији дела канализационе мреже око објекта О.Ш. "Свети Сава" у Младеновцу у 2016. години, ЈН бр. 1/2016, а поводом Захтева за појашњење конкурсне документације заинтересованог понуђача од 31.3.2016. године, Комисија даје следеће појашњење: 

 
<< Почетак < Претходна 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 Следећа > Крај >>

Страна 294 од 346