Поплаве 2018

Решење - Весна Милић

Датум: . Објављено у Поплаве 2018.

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове и пословни простор. Решење бр.III-03-217-63/2018 од  26.3.2019. године.

Решење можете преузети овде