Поплаве 2018

Решење - Далиборка Пурић

Датум: . Објављено у Поплаве 2018.

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове и пословни простор. Решење бр.III-03-217-153/2018 од  8.4.2019. године.

Решење можете преузети овде