Поплаве 2018

Решење - Николић Далибор

Датум: . Објављено у Поплаве 2018.

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове и пословни простор. Решење бр.III-03-217-24/2018 од  22.4.2019. године.

Решење можете преузети овде