Поплаве 2018

Решење - Јанковић Милић Светлана

Датум: . Објављено у Поплаве 2018.

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове и пословни простор. Решење бр.III-03-217-17/2018 од  23.5.2019. године.

Решење можете преузети овде