Поплаве 2018

Решење - Небојша Радовић

Датум: . Објављено у Поплаве 2018.

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове и пословни простор. Решење бр.III-03-217-93/2018 од  15.5.2019. године.

Решење можете преузети овде