Поплаве 2018

Решење - Ћосић Миланка

Датум: . Објављено у Поплаве 2018.

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове и пословни простор. Решење бр.III-03-217-228/2018 од  10.6.2019. године.

Решење можете преузети овде