Поплаве 2018

Решење - Велизар Пајић

Датум: . Објављено у Поплаве 2018.

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове и пословни простор. Решење бр. III-03-217-75/2018 од  21.6.2019. године.

Решење можете преузети овде