Поплаве 2018

Решење - СЗ Јаше Продановић 1

Датум: . Објављено у Поплаве 2018.

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове и пословни простор. Решење бр. III-03-217-161/2018 од  21.6.2019. године.

Решење можете преузети овде

Решење о одбацивању жалбе можете преузети овде