Поплаве 2018

Решење - Црновић Мила

Датум: . Објављено у Поплаве 2018.

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове и пословни простор. Решење бр. III-03-217-124/2018 од  3.7.2019. године.

Решење можете преузети овде