Поплаве 2018

Решење - Жељко Ђорђевић

Датум: . Објављено у Поплаве 2018.

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове и пословни простор. Решење бр. III-03-217-125/2018 од  4.7.2019. године.

Решење можете преузети овде