Поплаве 2018

Решење - Анка Допуђ

Датум: . Објављено у Поплаве 2018.

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове и пословни простор. Решење бр. III-03-217-223/2018 од  18.7.2019. године.

Решење можете преузети овде