Поплаве 2018

Решење - Мирољуб Гајић

Датум: . Објављено у Поплаве 2018.

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове и пословни простор. Решење бр. III-03-217-49/2018 од 7.8.2019. године.

Решење можете преузети овде