Поплаве 2018

Решење - Миланка Станковић

Датум: . Објављено у Поплаве 2018.

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове и пословни простор. Решење бр. III-03-217-166/2018 од 8.8.2019. године.

Решење можете преузети овде