Поплаве 2018

Решење - Предраг Марковић

Датум: . Објављено у Поплаве 2018.

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове и пословни простор. Решење бр. III-03-217-194/2018 од 5.8.2019. године.

Решење можете преузети овде