Поплаве 2018

Решење - Мрдовић Александра

Датум: . Објављено у Поплаве 2018.

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове и пословни простор. Решење бр.III-03-217-241/2018 од 9.9.2019. године.

Решење можете преузети овде