Поплаве 2018

Решење - Бећир Рамадани

Датум: . Објављено у Поплаве 2018.

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове и пословни простор. Решење бр.III-03-217-224/2018 од 29.8.2019. године.

Решење можете преузети овде

Другостепено решење можете преузети овде

Решење 217-2-2020 можете преузети овде