Поплаве 2018

Решење - Мила Славчев

Датум: . Објављено у Поплаве 2018.

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове и пословни простор. Решење бр.III-03-217-195/2018 од 7.11.2019. године.

Решење можете преузети овде