Регулисање својства цивилног инвалида рата

Датум: . Објављено у Борачко-инвалидска заштита.

Одељење за друштвене делатности и привреду
Група за друштвене делатности и послове борачко-инвалидске заштите

Потребна документација:
- Захтев у слободној форми (саставља се у канцеларији 10)
- Извод из матичне књиге рођених за подносиоца захтева
- Уверење о држављанству за подносиоца захтева
- Доказ о настанку ране, повреде, озледе, болести
- Оверена фотокопија важеће личне карте

Место предаје документације:
Зграда Општине Младеновац, канцеларија 10

Место решавања предмета:
Зграда Општине Младеновац, канцеларија 10

Телефон за информације: 8241-652

Рад са странкама: 07.30-15.30