Потврда да је жалбени поступак у току ради регулисања здравствене заштите

Датум: . Објављено у Избегла и прогнана лица.

Одељење за општу управу

Потребна документација:
- Захтев странке
- Решење о укидању статуса избеглог/прогнаног лица
- Лични документ (легитимација избеглог/прогнаног лица)

Место предаје документације:
Зграда Општине Младеновац, Јанка Катића 6, канцеларија 11

Место решавања предмета:
Повереништво за избеглице ГО Младеновац, Јанка Катића 6, канцеларија 11

Рад са странкама: 07.30-15.30

Телефон за информације: 8241-653