Укидање својства избеглог/прогнаног лица

Датум: . Објављено у Избегла и прогнана лица.

Одељење за општу управу

Потребна документација:
- Захтев странке
- Решење о признатом својству избеглог/прогнаног лица
- Избегличка/прогнаничка легитимација
- Решење о прихвату у држављанство Републике Србије / извод из истог / уверење о држављанству Републике Србије

Место предаје документације:
Зграда Општине Младеновац, Јанка Катића 6, канцеларија 11

Место решавања предмета:
Комесаријат за избеглице Републике Србије, Народних хероја 4, Нови Београд

Рад са странкама: 07.30-15.30

Телефон за информације: 8241-653