Промена презимена после развода брака у року од 60 дана

Датум: . Објављено у Матичне књиге.

Секретаријат за управу Градске управе Града Београда
Одсек за лична стања, вођење матичних књига и изборна права Младеновац

Потребна документација:
- Захтев
- Извод из матичне књиге рођених
- Извод из матичне књиге венчаних
- Уверење о држављанству
- Уверење о настањењу (издаје Полицијска управа за Град Београд, Љермонтовљева 12а) или фотокопија личне карте
- Правоснажна пресуда о разводу или поништењу брака
- Доказ о уплаћеној такси
- Извод из матичне књиге умрлих за супружника

Напомена:
- Документа се предају у оригиналу.
- Предата документација се задржава.
- Изјава се даје пред матичарем места где је пребивалиште лица које мења лично име/презиме

Републичка административна такса

Место предаје документације:
Услужни центар, приземље

Место решавања предмета:
Услужни центар, приземље

Телефон за информације: 8241-690

Радно време са странкама: 07.30-15.30